Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama vietovės situacija: statiniai, augmenija, reljefas, antžeminės ir požeminės komunikacijos. Parengti topografiniai planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai parengiami skaitmenine forma (.dwg formatu), tačiau Užsakovui pageidaujant, galime pateikti ir tradicinį popierinį toponuotraukos variantą.

 

Topografinė nuotrauka reikalinga:

  • norint projektuoti, rekonstruoti pastatus;
  • norint projektuoti ir tiesti naujas komunikacijas.
Uždaryti meniu