Kontrolinė -geodezinė (išpildomoji) nuotrauka – tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti naujus statinius ar komunikacijas. Nuotrauka rengiama atliekant geodezinius naujo statinio matavimus  ir nustatant naujo objekto erdvinę padėtį valstybinėje koordinačių sistemoje. Nauji pastatai ar požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus kontrolines geodezines nuotraukas.

 

Inžinerinių tinklų kontrolinės-geodezinės nuotraukos:

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Uždaryti meniu